HaagisMumm

21 märts 2007

Suvasoolikas

Mul võiks paljudest asjadest ikka väga palju rohkem ükskõik olla. Mul on juba villand sellest, et solfi õps mind Bachi retsitatiividega närvi ajab. Üks Bach ees või taga. Üldse on vähe tõenäoline, et ma seda kunagi nii äkitsi (elu või surma peale) noodist peaks lugema.
Või miks ma põen foneetika pärast, kui õpetajal endal pole ka selget arusaamist asjast. Vähe narr tunne oli, kui õpetaja seletas, et "v" on ühtlasi nii labiaal kui ka dentaal ja nii kõigi ülejäänud kirjeldatavate konsonantide kohta. Kui ma juba igasugu lihaseid, luid ja kõõluseid pean ladinakeelsete nimedega teadma, vahest võiks siis ka häälikutele korrektsed (ja minu meelest süsteemsemad) nimed anda.
Ja rattaga sõites on seljal alati külm. Kuuekümneselt kirun ma Hollandit (ja ennast) vist küll ookeani põhja.